Om Purch

Purch arbeider for at skape en bedre pleie og pleiere. Dette gjør vi gjennom at spare penger åt pleie- og pleiere på innkjøp og gjennom at avlaste pleie-og pleiere med forenklinger av arbeid med innkjøp som ellers tar tid fra pasienter samt brukere.

Purch er en innkjøpsorganisasjon som er spesialisert på pleie og pleiere, som
har et nære samarbeid med kunder og medlemmer.

 

Vår visjon på innkjøpsmarkedet innen pleie og omsorg 

Innkjøpsmarkedet innen helsevesenet har en stor forbedringspotensiale . Per i dag savnes det til en stor del åpenhet hvilket gjør det vanskeligt at finne informasjon om pris og kvalitet på pleie produkter. Du kan enkelt google deg fram til hva du skal betale for en ny tv eller en dator, hva andre kjøpere syns om produktet og fra hvilken leverandør du skal kjøpe den for att få det beste priset. At finne ut hva som er rikrig pris for et sårpleie bandasje, og hva andre pleiere syns om produktet samt att finne ut hvilken leverandør du skal bruke for at få beste pris er meget vanskelig.

De største innkjøpsbedrifter finnes innen den offentlige helsevesenet der forskrifter og risiko begrensninger vil bli prioritert foran fokus på kostnader og at ha en nære dialog med leverandører. Resultat blir høye kostnader for skattebetaler, dette er penger som ville kunnet bli brukt for at produsere en bedre pleie innen helsevesenet samt det blir uklart og en unaturlig innkjøpsprosess som på sikt vil lede til høye salgs kostnader for leverandører og at den beste leverandøren ikke vil vinne anbuden.

Innen helsevesenet bruker man dessuten alt for liten tid til pasientene. En studie som har forsket på arbeid på sykehus* viste at det brukes bare 23 % av arbeidstiden på pasienter. 36% av arbeidstid brukes til dokumentasjon, og 41% åt annet arbeid. Det finnes begrensninger på hvor mye vi mennesker kan bli best på, så pleiepersonell bør få bli best på pasientarbeid. Og innkjøpsarbeid bør spesialister jobbe med i nære samarbeid med pleiepersonell.

*Anskär, E. (2012), Vad gör vi på jobbet? En deskriptiv studie om arbetstidens innehåll på en vårdcentral.

Hva vi tror på

Vi på Purch tror at en effektiv innkjøpmarked vil være den som leder til best pleie og omsorg. En effektiv innkjøp marked karakteriseres av:

Åpenhet
Åpenhet når det gjelder informasjon rundt kvalitet og priser.

Konkurranse
Flere leverandører for hver produktområde. Fortjenestemarginer som viser en
konkurransepreget marked. Ineffektive og inhabile leverandører skvises ut.

Innovasjon
Gjennom nære samarbeid mellom kunde og leverandør på en marked som vil premiere de løsninger som vil gi best nytte til den laveste pris.

Balanse
I styrkeforholdet mellom selger og kjøper

Kompetense
Produkter velges fra et rasjonelt nytte- og pris aspekt. Leverandører testes på konkurranse ut fra flere forskjellige dimensjoner som verdier, holdbarhets arbeid, compliance, levering, kvalitet, service, pris, innovasjon etc.

Hvem er vi

Purchs team er eksperter på innkjøp innen pleie og pleiere og gir helsevesenet muligheten at øke sin konkurransekraft gjennom strategisk og effektiv innkjøpsarbeid. Dette gjør at pleiere kan bruke mer tid til sine pasienter som vil gi en bedre kvalitet og mindre pasientkøer samtidig som helsevesenet sparer penger på deres innkjøp og handler trygt.

Purch blev grundlagt 2010 då det ble identifisert et svært behov av strategisk og strukturert innkjøp innen pleie og pleiere.

Teamet

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.