Holdbarhet

Vi som arbeider på Purch er engasjert i pleie og helsevesenet men vi er og engasjert i samfunnet.
Vi ønsker ta ansvar og gjøre en positiv forskjell for utvikling i verden.

Vi tror at små ting kan gjøre stor forskjell og vi vil ta vår ansvar og gjøre en positiv påvirkende kraft så mye vi kan.

Vi tror at åpenhet vil drive oss til at stå på tærne og vil tvinge oss at bli ennå bedre. Vi har derfor full åpenhet mot våres medlemmer og kunder i hvordan vi arbeider med holdbarhets spørsmål. Vi er nøye med at følge produserte prosesser og at dokumentere resultater når vi f.eks stiller krav på og evaluerer leverandører ut fra et holdbarhet perspektiv.

Kontakt oss om du er intressert av att lese vår holdbarhet rutine.

 

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.